Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Giriş

firmakonum.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esasları açıklamak ve veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmetlerin Sunulması: Web sitemizin ve hizmetlerimizin sağlanması ve yönetilmesi.
 • Kullanıcı Deneyiminin İyileştirilmesi: Web sitemizin kullanımını analiz ederek ve kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi.
 • İletişim: Kullanıcılarımızla iletişime geçmek ve bilgilendirme yapmak.
 • Güvenlik: Kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve olası dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Mevzuat gereği zorunlu olan bilgi ve belgelerin saklanması ve gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.

İşlenen Kişisel Veriler

firmakonum.com tarafından işlenen kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Şirket adı ve sektörü
 • Adres bilgileri
 • IP adresi
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • Tarayıcı bilgileri ve çerezler aracılığıyla toplanan diğer bilgiler

Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın izin verdiği çerçevede, üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Bu kapsamda verileriniz:

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, firmakonum.com tarafından çeşitli kanallarla (web sitemiz, mobil uygulamalarımız, e-posta, çağrı merkezi vb.) ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:


firmakonum.com olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve KVKK’ya uygun olarak işlemek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Web sitemizi kullanarak, bu aydınlatma metninde belirtilen uygulamaları kabul etmiş olursunuz.